Monday, 28 January 2019

Elton John plays O2 Arena

Prague TV |
10 June 2010

Elton John brings his band to O2 Arena on Thursday as part of his latest European tour.