Enjoy your Tuesday in KU Bar & Lounge, Prague, Czech Republic